Preskoči na vsebino

BREZPLAČNA DOSTAVA V SLOVENIJI PRI NAKUPU NAD 50 €.

Odvajanje od kajenja s pomočjo elektronskih cigaret?

Odvajanje od kajenja s pomočjo elektronskih cigaret?-Najzdravnik

Elektronska cigareta ali e-cigareta (pogovorno tudi „vejp“) je baterijska naprava, ki ob vdihu segreje tekočino in s tem ustvari aerosol, ki ga uporabnik vdihuje.

Izumljena je bila leta 2003 na Kitajskem. Proces kajenja te cigarete je poznan kot „vaping“, uporabnik pa kot „vaper“. Uporabe se poslužujejo navadno mlajši, bolj izobraženi ljudje z višjim dohodkom. Vsebujejo tekočino, ki je sestavljena iz vlažilcev oziroma organskih topil (propilenglikol in glicerin), nikotina, različnih arom in aditivov. Obstajajo 3 generacije teh naprav. Prva generacija posnema videz in velikost običajnih cigaret, zadnja generacija pa je estetsko zelo raznolika (od kvadratnih do pravokotnih oblik), poleg tega omogoča različne ravni kemikalij in nikotina v e-tekočini, spremenljivi pa sta tudi moč ter temperatura uparjanja. Na svetu obstaja skoraj 470 blagovnih znamk elektronskih cigaret, ki so zasnovane na različne načine, zato ni možno podajati splošnih ugotovitev glede vsebnosti, varnosti in potencialne strupenosti, ki bi veljale za vse elektronske cigarete. V zadnjih letih se je uporaba zelo razširila, predvsem med mladimi. 

Večina zdravstvenih inštitucij opozarja na tveganje ob kajenju elektronskih cigaret, med drugim tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Svetovna zdravstvena organizacija (SZO).
Slika 1: Večina zdravstvenih inštitucij opozarja na tveganje ob kajenju elektronskih cigaret, med drugim tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Svetovna zdravstvena organizacija (SZO).

Problematika elektronskih cigaret

Uporaba elektronskih cigaret predstavlja pomemben javnozdravstveni izziv zaradi negotovosti glede možnih posledic na zdravje. Strategija promoviranja vloge elektronskih cigaret kot varen nadomestek tobačnih izdelkov predstavlja korist le za kadilce, ki ne zmorejo opustiti kajenja. Za bivše kadilce in tiste, ki niso nikoli kadili, lahko govorimo o zvečanju tveganja za zdravje; če pomislimo na to, da mnogo mladih uporabnikov preide iz elektronskih cigaret na tobačne izdelke, pa širša uporaba elektronskih cigaret lahko predstavlja znatno tveganje za javno zdravje. 

Obstoječi podatki nam kažejo, da aerosol elektronskih cigaret ni zgolj „vodna para“, kot se pogosto trdi ali navaja pri trženju teh izdelkov. Kemične analize hlapov in tekočine so namreč potrdile prisotnost številnih istih strupenih in ​​rakotvornih snovi kot v cigaretnem dimu, le v nižjih koncentracijah, vendar pa obseg zmanjšanja tveganja za zdravje ni znan. Ne glede na nizke koncentracije teh snovi gre pri uporabnikih elektronskih cigaret za dolgotrajno in ponavljajočo se izpostavljenost in posledično neugoden vpliv na zdravje. 

Škodljive snovi, ki jih vsebujejo elektronske cigarete, neugodno vplivajo na srce in ožilje ter dihala. Nikotin, čeprav v obliki aerosola, povzroča odvisnost. Med nosečnostjo lahko privede do prezgodnjega poroda in mrtvorojenosti ter škoduje razvoju pljuč pri še nerojenem otroku. Neugodno vpliva tudi na razvoj možganov in lahko privede do trajnih okvar kognitivnih sposobnosti.  Propilen glikol in glicerin sta vlažilca (pomožne snovi, ki zadržujeta vodo) in pri segrevanju v e-cigaretah tvorita dražilne snovi in rakotvorne karbonilne spojine (npr. formaldehid, acetaldehid in akrolein). Rakotvorne učinkovine v elektronskih cigaretah so tudi hlapne organske spojine (toluen in p, m-ksilen), tobačni nitrozamin (TSN) in kovine (kadmij, nikelj in svinec). Aromatična sredstva veljajo za varna pri zaužitju, vendar nimamo varnostnih podatkov za izpostavljenost ob vdihavanju. Diacetil, običajno masleno aromatično sredstvo, je dokazano toksično za pljuča in vodi v obliteranski bronhiolitis.

vpliv elektronskih cigaret na zdravje dihal
Slika 2: Škodljive snovi, ki jih vsebujejo elektronske cigarete, neugodno vplivajo na srce in ožilje ter dihala.

Kaj pravijo raziskave?

Prisotnost rakotvornih spojin je zaskrbljujoča in si zasluži nadaljnje raziskave. Potrebno je določiti obseg tveganja za raka glede na tveganje pri kajenju tobaka. Slednje bo pomagalo ugotoviti, ali je uporaba elektronske cigarete enako škodljiva, manj ali nič škodljiva v primerjavi z običajnim kajenjem. Ciljna populacija teh raziskav so mladi, ki so do sedaj uporabljali le elektronske cigarete in še niso bili izpostavljeni negativnim učinkom kajenja tobačnih izdelkov. Težave pri raziskovanju predstavlja predvsem raznolikost elektronskih cigaret - te se namreč zelo razlikujejo v sami sestavi, dovajanju nikotina in drugih substanc ter primeseh. Podatki raziskav bodo relevantni šele, ko bo uvedena standardizirana referenčna e-cigareta za raziskave. Izsledki teh raziskav bodo imeli ogromne posledice za javno zdravje. 

V letu 2015 je Public Health England (PHE) izdal poročilo o elektronskih cigaretah, ki zaključuje, da so 95% manj škodljive kot običajne cigarete. Poročilo PHE ima številne pomanjkljivosti; zaključki so narejeni na osnovi majhnega števila raziskav, ki imajo precejšnje metodološke omejitve, obenem pa pogosto niso bili upoštevani najnovejši dokazi. Poročilo skorajda ne omenja varnosti elektronskih cigaret ter pomanjkljivosti pri označevanju vsebnosti, ki pogosto ni točno, prav tako ne pomanjkljivih navodil za uporabo. Vprašljiva je tudi kredibilnost sponzorjev raziskave. Poročilo lahko daje lažen občutek, da so elektronske cigarete skorajda popolnoma varne. Izsledkov poročila zato ne podpirajo številne angleške in mednarodne organizacije oziroma strokovnjaki.

V zadnjih letih se je uporaba elektronskih cigaret povečala za 10-krat.  Nedavne ocene kažejo, da več kot 4 milijoni Američanov uporabljajo elektronske cigarete. Uporaba se je razširila predvsem pri odraslih, ki želijo prenehati s klasičnim kajenjem, mladostnikih nekadilcih in pri najstnikih, ki eksperimentirajo s tobačnimi izdelki. Raziskava iz leta 2014 v Ameriki poroča, da 16% sedanjih odraslih kadilcev in 22% nekdanjih kadilcev redno uporablja elektronske cigarete. Uporaba se je precej razširila med srednješolci. Leta 2016 je približno 11,3% vseh anketiranih srednješolcev poročalo, da so v zadnjih 30 dneh uporabljali elektronsko cigareto, kar je znatno več kot leta 2011, ko je ta odstotek znašal 1,5%. 

Vse več raziskav iz držav, v katerih je uporaba elektronskih cigaret med mladostniki obsežna, kaže, da pri mladem človeku, ki sicer najverjetneje ne bi nikoli kadil, uporaba elektronske cigarete poveča verjetnost, da bo kasneje kadil tobačne izdelke. Prodaja elektronskih cigaret naj bi se v naslednjem desetletju še povečala in do leta 2023 presegla prodajo običajnih cigaret.

Sredi leta 2019 so v Wisconsinu in Illinoisu prvič opisali pljučne poškodbe, povezane z uporabo elektronskih cigaret. Tako so se v ZDA začeli soočati z izbruhom EVALI (Electronic-cigarette, or vaping, product use-associated lung injury). Gre za sindrom akutne dihalne stiske, za katerega je značilno monocitno in nevtrofilno alveolarno vnetje. Do 18. februarja 2020 je CDC identificiral 2807 hospitaliziranih bolnikov s to diagnozo. Trenutno se kot najverjetnejši vzrok za to stanje opredeljuje vitamin E acetat, ki se najbolj kopiči v pljučih, saj se ne razgrajuje. Vitamin E acetat je aditiv, ki se nahaja v elektronskih cigaretah, ki vsebujejo THC. Kot prehransko dopolnilo ali kožni preparat ni škodljiv za telo, pri inhalaciji pa se kopiči v pljučih in onemogoča normalno pljučno funkcijo.  

kaj je evali?
Slika 3: Rentgenska slika EVALI

Kako elektronske cigarete vplivajo na naše zdravje?

Zaskrbljujoče je dejstvo, da je trend naraščanja uporabe elektronskih cigaret najvišji med mladimi. Njim so še posebej vabljive zaradi širokega nabora arom; teh je na trgu zaenkrat kar 7764 in variirajo od okusov bonbonov, čokolade ipd. 

Z vidika javnega zdravja je pomembno ugotoviti tudi, ali aerosol elektronske cigarete predstavlja tveganje  za ljudi, ki se nahajajo v bližini uporabnika elektronske cigarete in nehote vdihavajo aerosol, ki se sprosti v okolje. Kakšen je vpliv zaenkrat ni možno oceniti, vendar ne moremo trditi, da aerosol ni škodljiv zdravju pasivno izpostavljenih oseb. 

Pogosto se elektronske cigarete štejejo za izdelke za pomoč pri opuščanju kajenja ali se kot taki izdelki oglašujejo, vendar pa na podlagi obstoječih podatkov ni možno zaključiti, da so elektronske cigarete učinkovita pomoč pri opuščanju kajenja. Da bi lahko te izdelke priporočali kot pripomočke za opuščanje kajenja (tako kot nikotinsko nadomestno zdravljenje in zdravila za opuščanje kajenja), bi jih bilo treba primerno testirati in bi morali biti ustrezno regulirani, da bi zagotovili učinkovitost in varnost uporabe. Priporočamo, da kadilci, ki želijo opustiti kajenje, pri tem uporabljajo preizkušeno in dokazano varne ter učinkovite izdelke in metode. Oglaševanje elektronskih cigaret kot metodo odvajanja od kajenja je bistveno slabša alternativa kot standardne metode odvajanja, kajti oseba je še vedno izpostavljena toksičnim substancam, ki jim ne bi bila v primeru, če bi se bolj spodbujalo popolno opustitev kajenja. 

Za uveljavitev javnozdravstvenih ukrepov je naprej potrebno pridobiti trdne biološke dokaze o škodljivosti elektronskih cigaret pri rednih uporabnikih ter pasivnih kadilcih. Ti dokazi bi se lahko pridobili s pomočjo evidentiranja molekularnih sprememb v tkivih in organih uporabnikov. Ker se te molekularne spremembe pojavljajo v zgodnjih fazah karcinogeneze, lahko služijo kot biomarkerji raka.  Primerjava teh rezultatov s tistimi, ki so že znani za kajenje tobaka,  lahko pomaga določiti tveganja ali koristi uporabe elektronske cigarete v primerjavi s kajenjem cigaret. Te informacije bodo ključnega pomena pri razvoju politike in predpisov o proizvodnji, trženju in distribuciji elektronskih cigaret, kar je končni cilj varovanja zdravja javnosti. 

SZO poziva države pogodbenice Okvirne konvencije o nadzoru nad tobakom, da z ustreznimi ukrepi preprečijo začetek uporabe elektronskih cigaret pri nekadilcih in mladih, čim bolj omejijo pasivno izpostavljenost in  da ali prepovedo ali ustrezno regulirajo elektronske cigarete (to je kot tobačne izdelke, potrošniške izdelke ali kako drugače) ob upoštevanju največje možne zaščite zdravja prebivalcev. Obenem SZO spodbuja države članice k prepovedi ali omejitvam oglaševanja, promocije in sponzorstev v povezavi z elektronskimi cigaretami. NIJZ podpira najmanj isto regulacijo elektronskih cigaret kot za tobačne izdelke, kar predvideva tudi predlog novega zakona; oziroma njihovo umestitev med medicinske pripomočke, kar bi zagotovilo ustrezno kakovost, varnost in preizkušenost teh izdelkov ob istočasni dostopnosti tistim, ki bi jih potrebovali. 

Oglaševanje elektronskih cigaret temelji na tem, da so bistveno manj škodljiva alternativa gorljivim tobačnim izdelkom, ker do izgorevanja, ki proizvaja glavne strupene snovi, ne pride. Vseeno elektronske cigarete vsebujejo zdravju škodljive in tudi rakotvorne snovi. Trenutno so na voljo vsakomur, tudi mladoletnim, kar je še posebej zaskrbljujoče, ker pri njih povečajo verjetnost za kasnejšo uporabo tobačnih izdelkov. V zadnjih letih številne raziskave dokazujejo negativen vpliv elektronskih cigaret na zdravje, kot je npr. odkritje EVALI stanja. Ti trdni dokazi bodo kmalu pripomogli k uvedbi novih javnozdravstvenih ukrepov na tem področju, do takrat pa se uporaba še posebej odsvetuje mladostnikom, nosečnicam, bolnikom s kroničnimi obolenji (predvsem dihal) in nekadilcem. 

Pomoč pri odvajanju od kajenja in blaženje simptomov dihal z žepnim solnim inhalatorjem INSALIN

Žepni solni inhalator INSALIN je medicinski pripomoček, ki proizvaja suhe mikrodelce natrijevega klorida (NaCl), kar se je izkazalo kot učinkovita naravna terapija za lajšanje simptomov številnih bolezni zgornjih in spodnjih dihalnih poti. Uporaba INSALIN-a je še posebej primerna za kadilce, ki se soočajo s kroničnim kašljem in hripavostjo.

Prenosni solni inhalator proti alergijam, za odvajanje od kajenja, proti bronhitisu in proti bronhialni astmi

Inhalacija natrijevega klorida uspešno blaži simptome:

✔ bronhialne astme, 

✔ bronhitisa,

✔ sinusitisa,

✔ rinitisa,

✔ respiratornih alergij.

V prejšnji objavi na blogu lahko izveste več o spanju.

Avtor članka je Matej Žnidarič, dr. med.

Napišite komentar

Upoštevajte, da morajo biti komentarji pred objavo odobreni.

morda bi vas zanimalo

Bioapifit® - Mazilo za hemoroide 50 mL
€32,10
€32,10
Bioapifit® - Krema za atopijski dermatitis 50 mL
€33,10
€33,10
Lucovital® Obesimed® Bloc (30 kapsul)
€32,10
€32,10
Lucovital® - Pisalo za glivice na nohtih 4 mL
€29,90
€29,90
Solni inhalator SaltMed
Od €121,00
Od €121,00
18

Hvala, ker ste se naročili

this is just a warning
Vpis
Košarica
0 izdelek/-ov