Pogoji poslovanja

Splošno

V splošnih pogojih poslovanja spletne trgovine Najzdravnik (v nadaljevanju: splošni pogoji) so določeni pogoji nakupa in prodaje izdelkov v spletni trgovini, ki jo upravlja podjetje Bionis, s.p. (v nadaljevanju: ponudnik ali prodajalec), registrirano za opravljanje prodaje prek spleta. Spletna trgovina Najzdravnik (v nadaljevanju: spletna trgovina) omogoča nakup medicinskih pripomočkov, zdravil, ki se izdajajo brez recepta, prehranskih dopolnil, kozmetike in drugih izdelkov prek spletnega naslova: www.najzdravnik.com

Splošni pogoji so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in ostalo veljavno slovensko zakonodajo. Splošni pogoji so javno objavljeni in stalno dostopni na vidnem mestu na spletni strani www.najzdravnik.com. Kupec je izrecno opozorjen na vsebino splošnih pogojev ter se mora z njimi seznaniti in strinjati, preden opravi nakup. Če se kupec z njimi ne strinja, ne more opraviti nakupa. Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje v spletni trgovini. Spremembe začnejo veljati z dnem njihove objave. Vse spremembe splošnih pogojev so za uporabnike zavezujoče. Posameznega kupca zavezujejo tisti splošni pogoji, z vsebino katerih se je ob nakupu strinjal.

Opredelitev pojmov v spletni trgovini Najzdravnik

V spletni trgovini uporabljamo naslednje pojme:

Uporabnik spletne trgovine je oseba, ki spletno trgovino uporablja.

Registrirani uporabnik je uporabnik, ki je opravil registracijo in s tem pridobil vstopno geslo in uporabniški račun v spletni trgovini.

Uporabnik hitrega nakupa je uporabnik, ki v spletni trgovini opravi nakup tako, da ne opravi registracije, ampak izbere možnost hitrega nakupa.

Kupec v spletni trgovini je uporabnik, ki opravi nakup prek postopka registracije ali hitrega nakupa. Kupec je lahko potrošnik ali pravna oseba. Če je kupec pravna oseba, se v polja za vpis podatkov o podjetju vnesejo osebni podatki zakonitega zastopnika pravne osebe. Zaradi izvajanja pravic na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov je treba razlikovati med kupcem, ki je fizična oseba (potrošnik),  in kupcem, ki je pravna oseba. Za kupce, ki so pravne osebe, ne veljajo določila ZVPot, ampak določila iz teh splošnih pogojev.

Naročilo ali nakup so vsi izdelki, ki jih je kupec naročil v spletni trgovini.

Naročilo

V spletni trgovini je mogoče naročiti izdelke 24 ur na dan 7 dni v tednu. Izdelke je mogoče naročiti v slovenskem jeziku, dostavljajo pa se na območju Evropske unije. Izjema so zdravila brez recepta, ki se dostavljajo samo na območju Republike Slovenije. Naročilo lahko izvede fizična ali pravna oseba. Izjema so naročila z naslovom za dostavo izven območja Republike Slovenije, ki jih lahko izvede samo fizična oseba.

Če nakup opravi pravna oseba, je treba izpolniti dodatna podatkovna polja za identifikacijo pravne osebe in odgovorne osebe pravne osebe.

Naročilo postane veljavno in nepreklicno, ko ga kupec odda (pritisne v košarici gumb „zaključi nakup“), takoj zatem pa prejme elektronsko obvestilo ponudnika o uspešni oddaji naročila. To elektronsko obvestilo ni potrdilo, da je izdelek na zalogi ali da se je začela odprema. V primeru plačila s plačilno kartico ali po povzetju bo naročilo potrjeno in odpremljeno najkasneje v 2 delovnih dneh po oddaji naročila, in sicer z novim e-obvestilom o potrditvi in odpremi naročila.

Če naročenega izdelka ni na zalogi ali naročila ni mogoče izvesti zaradi drugih razlogov, bo kupec o tem obveščen po elektronski pošti.

Če ponudnik sumi, da je prišlo do zlorabe spletne trgovine, lahko naročilo zavrne. Z izvedbo naročila kupec potrjuje, da je bil seznanjen s splošnimi pogoji in da je bil nanje izrecno opozorjen.

Pogodba o nakupu je shranjena pri ponudniku, registrirani uporabnik pa lahko do nje kadar koli dostopa tudi prek svojega uporabniškega računa v spletni trgovini. V vsakem primeru pa lahko uporabnik zahteva pogodbo o nakupu prek elektronske pošte: info@najzdravnik.com

Postopek sklenitve pogodbe

Koraki, ki vodijo do sklenitve pogodbe

Na voljo do sklenitve kupoprodajne pogodbe so naslednji koraki:

-         Prijava v spletno trgovino z uporabniškim imenom in geslom ali iskanje posameznega izdelka v ponudbi izdelkov spletne trgovine;

-         Izbor izdelka ali izdelkov v spletni trgovini;

-         Dodajanje izbranega izdelka v košarico;

-         Izbor količine izdelka za nakup v nakupovalno košarico;

-         Pregled cene izbranega izdelka v izbrani količini;

-         Podatki o kupcu, kjer se že registrirani uporabniki vpišejo s svojim uporabniškim imenom in geslom ali izberejo hitri nakup, kjer vpišejo potrebne podatke;

-         Dodaja naslova za dostavo, v primeru, da se slednji razlikuje od naslova, ki ga kupec odda v fazi iz predhodne alineje;

-         Izbor načina plačila (po povzetju, ali s plačilno kartico);

-         Pregled naročila z morebitnimi stroški dostave;

-         Potrditev in oddaja naročila in s tem zaključek nakupa.

Tehnična sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila

Pred zaključkom in oddajo naročila je uporabniku, v tem primeru kupcu, omogočeno, da:

-         Vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v košarico;

-         Vidi in pregleda ceno posameznega izdelka in skupno ceno celotne izbrane količine posameznega izdelka;

-         Ceno in količino vseh izbranih izdelkov;

-         Spreminja količino izbranih izdelkov;

-         Odstrani izdelke iz košarice;

-         Dodaja račun za podjetje;

-         Spreminja način plačila.

Spletna trgovina Najzdravnik, kot ponudnik pošlje potrdilo o prejemu naročila na elektronski naslov kupca, ki ga je ta navedel. Vsa naročila se v elektronski obliki hranijo pri ponudniku.

Cene

Vse cene so v evrih (EUR), ne zajemajo pa stroškov dostave oziroma poštnine. Pri nakupu veljajo cene in popusti v trenutku oddaje naročila. Roki veljavnosti akcijskih cen so navedeni v spletni trgovini. Akcijske cene oz. posebni popusti, veljavni ob nakupu, se ob oddaji naročila samodejno upoštevajo in jih ni treba posebej uveljavljati. Če se akcijska cena ali popust zaradi kakršnega koli razloga ob končnem obračunu v sistemu ne upošteva, mora uporabnik ponudnika o tem predhodno obvestiti in zahtevati popravek obračuna ali odpravo napake v ceni. Če kupec poravna znesek, ki je bil končno obračunan brez določenega popusta ali akcijske cene, se šteje, da je konkludentno (molče) sprejel ceno iz končnega obračuna. Ponudnik se lahko kljub temu, glede na posamezne okoliščine, po lastni presoji odloči, da kupcu povrne razliko v ceni ali mu izda dobropis za prihodnje nakupe v spletni trgovini.

 Pridružujemo si pravico do dnevnih sprememb cen izdelkov v spletni trgovini brez predhodnega obvestila.

Možnosti plačila

Dostava za Slovenijo: v spletni trgovini so kupcu z dostavo v Sloveniji na voljo 3 možnosti plačila:

– plačilo po povzetju: kupec plača kupnino poštnemu uslužbencu ob prevzemu blaga.

– plačilo s plačilnimi karticami

Dostava za tujino: v spletni trgovini je kupcu z dostavo izven Slovenije (v države Evropske Unije) na voljo le 1 možnost plačila:

– plačilo s plačilnimi karticami

Dostava

Dostavo opravlja Pošta Slovenije na želeni naslov.

Dobavni rok

Dostava za Slovenijo: Dobavni rok naročila za izdelke na zalogi je praviloma 3–5 delovnih dni. Za izdelke, ki trenutno niso na zalogi, je dobavni rok naveden pri posameznem izdelku (približno 1 teden). Če je treba izdelke naročiti in je rok dobave daljši od 14 delovnih dni, ponudnik o tem predhodno obvesti kupca z elektronskim sporočilom.

Dostava za tujino: Dobavni rok za naročila na zalogi je od 7-14 dni. Za izdelke, ki trenutno niso na zalogi, je dobavni rok okvirno 14-21 dni. Če je treba izdelke naročiti in je rok dobave daljši od 14 delovnih dni, ponudnik o tem predhodno obvesti kupca z elektronskim sporočilom.

Vračilo blaga

Kupec ima pravico, da v 14 dneh obvesti ponudnika, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. To sporoči na e-naslov: info@najzdravnik.com. Pri tem potrošnika bremenijo le stroški vračila blaga.

Odstopni rok začne teči z dnem, ko potrošnik pridobi dejansko posest nad blagom.

Kupec mora ponudnika o odstopu od pogodbe obvestiti z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Odstopna izjava mora biti poslana v roku, ki je določen za odstop od pogodbe. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je oddano pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

V primeru odstopa od pogodbe bo ponudnik nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe kupcu vrnil vsa prejeta plačila.

Vrnitev plačila lahko zadržimo do prejema vrnjenega blaga oz. do prejema dokazila, da ste blago poslali nazaj. 

Skladno z 43.č členom ZVPot odstop od pogodbe ni možen v primeru, da so bili naročeni izdelki zdravila, prehranska dopolnila in drugi posebni izdelki. Navedeno ne velja v primerih dostave napačnih izdelkov.

Če je kupec  blago že prejel in od naročila odstopi, mora blago nepoškodovano in v nezmanjšani količini poslati ponudniku v 14 dneh po poslanem sporočilu o odstopu od naročila. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Čeprav to ni obvezno, bomo veseli navedbe razloga za vračilo.

Vračilu blaga je treba obvezno priložiti tudi kopijo originalnega računa ali drugo dokazilo (npr. bančni izpisek), s katerega sta razvidna datum in čas nakupa.

Kupec lahko blago vrne tako, da :

1)  poštno pošiljko pošlje na spodnji naslov ponudnika, pri čemer stroške vračila blaga krije kupec.

"Za spletno trgovino"

Bionis, s.p.

Stara cesta 79

2311 Hoče

Reklamacija

Prodajalec mora kupcu izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

Napaka je stvarna:

  1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
  2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
  3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
  4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Kupec, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

-       odpravi napako na blagu ali

-       vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

-       blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali

-       vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima kupec tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti.

Pravice kupca ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

Kupec sporoči reklamacijo na e-naslov: info@najzdravnik.com, vrnjenemu blagu pa mora priložiti kopijo originalnega računa. Prodajalec bo v 5 delovnih dneh po pisnem sporočilu kupca potrdil prejem reklamacije in mu sporočil, kako bo potekal postopek obravnave reklamacije.

Če obstoj napake na blagu ni sporen, mora prodajalec čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi kupčevi zahtevi iz šestega odstavka te točke. Prodajalec mora pisno odgovoriti kupcu na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu sporen.

V primeru zamenjave blaga, ki ni posledica reklamacije in ki ga prodajalec odobri, kupec krije vse stroške povezane s tem, to je stroške vračila blaga, stroške ponovnega pošiljanja blaga in morebitno razliko v ceni.

Reševanje sporov

Kupec se v primeru napak pri pošiljanju ali na dobavljenem blagu obrne najprej na prodajalca neposredno, s pritožbo. Prodajalec nato, v primernem času, glede na naravo problema, kupcu odgovori tako, da pritožbo zavrne ali potrdi ter ponudi možne rešitve zadeve.

V skladu z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju sporov (ZIsRPS), Najzdravnik, ne priznava pristojnosti izvajalcev IRPS za reševanje potrošniškega spora, ki ga kupec lahko sproži v skladu s tem zakonom. Pritožbo lahko kupec vloži tudi na EU platformi za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS).

Odgovornost

Spletna trgovina deluje po principu kataloške prodaje, podatki o dobavi pa so ustvarjeni na podlagi informacij s strani dobaviteljev artiklov in so informativne narave. Kljub prizadevanju za stalno ažuriranost spletne trgovine in dobavnih rokov se lahko zgodi, da se podatki o lastnostih artiklov, njihovi ceni ali dobavi spremenijo tako hitro, da ponudnik podatkov ne uspe popraviti in so artikli še vedno nespremenjeni na seznamu spletne trgovine. V takem primeru bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila, zamenjavo naročenega artikla ali kakšno drugo dogovorjeno možnost.

Ponudnik spoštuje vestno in pošteno poslovno prakso, od kupca pa pričakuje, da bo pregledal končni obračun pred njegovim plačilom in ga v primeru nepravilnosti na to predhodno opozoril. Kupca zavezuje odgovornost pri pravnem prometu, ki nastane ob plačilu kupnine, s čimer konkludentno prizna pravilnost končnega obračuna in naročenega blaga.

Fotografije zunanje embalaže izdelkov so simbolične in morda ne odražajo dejanskega stanja ob nakupu, saj je le-ta lahko podvržena spremembam s strani proizvajalca.

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Podatki, ki jih uporabnik posreduje prek košarice, kontaktnih obrazcev v spletni trgovini ali kako drugače (prek e-pošte, telefona idr.), so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Ponudnik jih bo varoval ter preprečeval njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svojo privolitev. Za varovanje osebnih podatkov pa je odgovoren tudi uporabnik, tako da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.

Ponudnik obvešča o novostih, prodajnih ugodnostih in drugih trženjskih dejavnostih le uporabnika, ki prostovoljno in izrecno privoli v prejemanje brezplačnih elektronskih novic Najzdravnik. Naročnik na e-novice se lahko od njihovega prejemanja v vsakem trenutku odjavi s klikom na povezavo „odjava“ na dnu e-novic oz. pošlje sporočilo o odjavi na e-naslov: info@najzdravnik.com

Obdelava in hramba podatkov

S podano privolitvijo uporabnik dovoljuje spletni trgovini Najzdravnik, da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva spletne trgovine Najzdravnik, ter povezanih poslovnih subjektov.

Zbrani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam.

Navedene podatke lahko spletna trgovina Najzdravnik, in njen pogodbeni obdelovalec, obdelujeta za lastne potrebe do preklica privolitve s strani ponudnika z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.

Želimo vam prijetno nakupovanje v spletni trgovini Najzdravnik!

Hoče, november 2021